Ambassadeurs van het atheïsme

Gewapend met kennis en rede gaan Richard Dawkins en Lawrence Krauss de wereld over om een lofzang op de wetenschap en de ratio te prediken. Hun grootste tegenstander: religie.

Met niet aflatende energie en met duidelijk plezier kruisen de twee wetenschappers de degens met religieuze zeloten van Australië tot de Verenigde Staten. Zien!

Hier de hele documentaire.

The Unbelievers, Gus Holwerda, 2013 ****