Archives

Interview met BNR, als directeur-bestuurder van VSO Nederland: over de nieuwe campagne en de noodzaak van investeren in Afrika.

Internationale handel heeft afgelopen eeuw wereldwijd geleid tot een stijging van de welvaart. Alleen al in China heeft zich de afgelopen decennia een wonder voltrokken: een kwart miljard mensen hebben zich uit de armoede ontworsteld. Door het openen van grenzen, installeren van economische vrijhandelszones en inzetten op goedkope productie heeft het Middenrijk de grootste middenklasse van de wereld gecreëerd. Vrijhandel is echter niet louter een succesverhaal. In de VS, maar ook in… Read More