Archives

Het jaar 1896 is cruciaal in de geschiedenis van Ethiopië. Nabij de stad Adwa kwam het tot een botsing tussen de Ethiopiërs, onder leiding van keizer Menilek II en het nieuwe Koninkrijk Italië, dat zijn oog had laten vallen op de Hoorn van Afrika. Menilek en zijn uitgehongerde mannen hielden ternauwernood stand. Niet alleen betekende dit dat Ethiopië gevrijwaard zou blijven van kolonisatie, ook gaf het succesvolle verzet een enorme boost aan… Read More

Internationale handel heeft afgelopen eeuw wereldwijd geleid tot een stijging van de welvaart. Alleen al in China heeft zich de afgelopen decennia een wonder voltrokken: een kwart miljard mensen hebben zich uit de armoede ontworsteld. Door het openen van grenzen, installeren van economische vrijhandelszones en inzetten op goedkope productie heeft het Middenrijk de grootste middenklasse van de wereld gecreëerd. Vrijhandel is echter niet louter een succesverhaal. In de VS, maar ook in… Read More

Hunger is not the reason of poverty. Even the extreme poor don’t turn extra income into 100% extra calories. They buy better and/or more expensive calories. Too often Western NGO’s think the poor need more cheap grain. While they need better food. And medication, like anti-worm. Anti-worm treatment is one of the best ways to improve lives of people. But that’s not what we’re focusing on. Moreover, other things are more important… Read More

Paul Collier, voormalig directeur bij de Wereldbank en hoogleraar te Oxford richt zich in een van zijn onverwachte bestsellers, in het Nederlands vertaald als ‘Een Miljard Achterblijvers’, op de specifieke groep van landen waarvan de inwoners in de val zitten. De val van armoede, waar ze niet zomaar meer uit komen. Sterker nog, de situatie wordt steeds nijpender. Collier onderscheidt vier valkuilen: de conflictval, de vloek van natuurlijke hulpbronnen, slechte buren en die… Read More

This week Angus Deaton won the Nobel Prize in Economics for his work on development, welfare and poverty. Although he is optimistic about the world as a whole becoming a better place he very much criticizes the West’s attempts to alleviate poverty in developing countries. He even insists that ‘we’ are currently making things worse. In this Project Syndicate piece he argues that “foreign aid – transfers from rich countries to poor… Read More

This book wants to provoke, to stir debate and eventually change our thinking on how to help the poor. Its great subtitle, Economist, Dictators and the Forgotten Rights of the Poor, is just the start. Easterly main message is that the real cause of poverty is the unchecked power of the state against poor people without rights. He doesn’t see a battle between free market and state intervention, but one between authoritarianism… Read More

It’s subtitle reads The Origins of Power, Prosperity an Poverty. And that’s exactly what I took from the book. Help is needless if a society doesn’t have working institutions, rule of law and respect for private ownership. I read the book while in Mali, a country which proves the book’s thesis to be right.