Linkse journalist wil ‘bijna’ op populist stemmen

In dit puntige (zelf) onderzoek probeert journalist Joris Luyendijk te begrijpen wat er aan de hand is in Nederland. Dat hij zichzelf niet spaart en bereid is zijn aannames en wereldbeeld in twijfel te trekken werkt goed, zelfs verfrissend. Minder mening, meer onderzoek: een te prijzen uitgangspunt.
Zijn conclusie is die van een democraat. Grote, ingrijpende besluiten (EU, immigratie, euro, meer of minder islam), mogen niet sluipenderwijs worden doorgevoerd. Er moet een maatschappelijke legitimering bestaan. En ja, desnoods is dan de Nexit het gevolg.

Er zijn immers geen onvermijdelijkheden. De euro is geen natuurverschijnsel en immigratie kan wel degelijk ingedamd worden. In tegenstelling tot wat Sluipende Verbouwers (doorgaans neoliberale technocraten) beweren, hebben we wel degelijk een keuze. En daar wil Joris Luyendijk over praten.

Niet de persoon Wilders, maar het principe TINA (There Is No Alternative) is onze grootste probleem.

Kunnen we praten – Joris Luyendijk (2015), Atlas Contact

%d bloggers like this: