Archives

In dit puntige (zelf) onderzoek probeert journalist Joris Luyendijk te begrijpen wat er aan de hand is in Nederland. Dat hij zichzelf niet spaart en bereid is zijn aannames en wereldbeeld in twijfel te trekken werkt goed, zelfs verfrissend. Minder mening, meer onderzoek: een te prijzen uitgangspunt. Zijn conclusie is die van een democraat. Grote, ingrijpende besluiten (EU, immigratie, euro, meer of minder islam), mogen niet sluipenderwijs worden doorgevoerd. Er moet een… Read More

The read of the week: an essay on why Francis Fukuyama is still so widely misunderstood and the high level of accuracy his predictions had, including the rise of Donald Trump…25 years ago. An appetizer: “The spread of egalitarian values that went along with secular democratic politics would open up spaces of severe resentment – especially, we might now postulate, among those who had lost their traditional places at the top of… Read More

Onlangs maakte premier Mark Rutte in het tv-programma Buitenhof onderscheid tussen ‘goed’ en ‘slecht’ populisme. Volgens de definitie van Jan-Werner Muller, professor aan Princeton, is dit een fictief onderscheid. Ongetwijfeld ging het Rutte erom om – als ‘goede populist’ – aanspraak te kunnen maken op bepaalde kiezersgroepen, maar het populisme kent dit verschil niet, althans niet in een democratische context. Muller ziet populisme namelijk als de ‘permanente schaduw’ van de democratie en… Read More

We all know Henry Kissinger as a brilliant, yet divisive figure of American Foreign Politics. He was a bright mind with a first row seat during the great events of the Cold War. Probably less known is the drama of his flight from his home town Furth, to escape Nazi-Germany. After some detours he arrived in New York, together with many other Jews. We join the young Kissinger on his trip; from… Read More

Dit is een heerlijk boek, alleen al omdat het veel vermeende zekerheden (transparantie is toch altijd goed?) doet wankelen. Centraal staat de notie dat “het geheim” noodzakelijk is voor de vrijheid van de burger. Zowel het geheim van de burger zelf, als geheimen van de staat die deze vrijheid moet beschermen. De paradox die dat oplevert is dat de staat geheimen moet hebben om de burger te kunnen beschermen. In een tijd… Read More

Theoretical book that reminded me of the books I read as student political sciences – eloquent and painted with broad strokes.Revived my interest in complexity. Main notion is the political necessity to learn to reconcile with tragedy.