Halfslachtige poging tot visie

Andrew Keen heeft de naam een visionair te zijn, een internetpionier die weet waar de wereld heen gaat. Ook Keen vindt dat we iets moet veranderen, om “menselijk te blijven” in dit digitale tijdperk. Een fascinerend thema.
Dit opvallend goed ontvangen boek is echter een samenraapsel van bekende anecdotes en voorbeelden (ja, incluis Estland als digitaal gidsland). Data-integriteit, beter onderwijs, regulering, meer keuzevrijheid en duurzame innovatie zijn de pijlers onder Keens manifesto. Die zijn origineel noch nieuw.

Maar mijn grootste bezwaar is dat hij deze punten niet uitwerkt, zodat ik na lezing met het gevoel achterbleef dat dit vooral een tussendoortje is geweest. Bedoeld om ervoor te zorgen dat de auteur op golven van het lucratieve lezingencircuit kan blijven surfen.

Andrew Keen – How to Fix the Future, 2018

%d bloggers like this: