Een bedrijf is geen goed doel

wilmaPartnerschappen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn hot. Zo werkt het Wereld Natuur Fonds al jaren samen met onder andere Eneco, FrieslandCampina en de Rabobank. Steeds vaker zijn publiek-private partnerschappen (PPP’s) in staat snel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan de alliantie tussen Manpower en Vluchtelingenwerk. Het doel van die samenwerking laat zich raden.

Niet alleen geeft het alle partijen legitimiteit (en belangrijke pr), ook zijn op deze manier veel – maatschappelijke – problemen beter en efficiënter op te lossen. Wilma legt uit dat dergelijke samenwerkingen vooral niet moeilijker gemaakt moeten worden dan nodig; maar zeker ook niet makkelijker. Niet zelden moeten zeer verschillende culturen en mensen plots samenwerken aan een doel dat niet altijd even tastbaar is.
Dan kunnen ze maar beter dit boekje als praktische handleiding in de buurt houden. Want het goede goed doen is niet voor iedereen weggelegd.

Een bedrijf is geen goed doel – Wilma Roozenboom (2016)

 

%d bloggers like this: